Welcome Guest [Log In] [Register]
ZetaBoards gives you all the tools to create a successful discussion community.
ZetaBoards - Free Forum Hosting
Chào mừng bạn đến với diễn đàn của lớp Anh 2, ngành KDQT, khoa QTKD, K44, đại học Ngoại Thương.

1. Đăng kư tại đây.

2. Nếu bạn có yêu cầu ǵ về tài liệu (trắc nghiệm, tiểu luận, sách tiếng Việt, tiếng Anh) th́ cứ viết bài nhé, chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng (trong đó sách tiếng Anh th́ dễ kiếm hơn các loại tài liệu c̣n lại).

3. Nếu bạn muốn chia sẻ tài liệu, nhưng gặp khó khăn hoặc có ít thời gian để upload th́ hăy gửi email cho admin (nguyen_tuyanh@yahoo.com).

Rất mong nhận được sự đóng góp và chia sẻ tài liệu từ các bạn!

Username:   Password:
Make New Topic
Tư tưởng Hồ Chí Minh
  Title Topic Starter Replies Views Topic Info
Regular Giáo tŕnh tư tưởng HCM
dành cho thế hệ con cháu
nguyen_tuyanh 1 3,516
Mar 9 2012, 12:43 AM
Last Post By: Luvlie
Regular Đề cương môn Tư tưởng HCM
vừa mới lấy được là post ngay
nguyen_tuyanh 7 62,239
Jul 11 2011, 02:32 PM
Last Post By: tthcm
Regular Hồ Chí Minh toàn tập
lonelystar11188 1 3,150
Mar 1 2010, 10:37 PM
Last Post By: loipro11
Regular Tài liệu tư tưởng HCM
dành cho thế hệ con cháu
nguyen_tuyanh 0 4,057
Jul 3 2007, 04:12 PM
Last Post By: nguyen_tuyanh
Make New Topic

tracking statistics