Welcome Guest [Log In] [Register]
Chào mừng bạn đến với diễn đàn của lớp Anh 2, ngành KDQT, khoa QTKD, K44, đại học Ngoại Thương.

Nếu bạn mua các sản phẩm CÁ NƯỚC NGỌT mời tham khảo fanpage của SHOP CÁ LỚN tại https://facebook.com/shopcalon

1. Đăng kư tại đây.

2. Nếu bạn có yêu cầu ǵ về tài liệu (trắc nghiệm, tiểu luận, sách tiếng Việt, tiếng Anh) th́ cứ viết bài nhé, chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng (trong đó sách tiếng Anh th́ dễ kiếm hơn các loại tài liệu c̣n lại).

3. Nếu bạn muốn chia sẻ tài liệu, nhưng gặp khó khăn hoặc có ít thời gian để upload th́ hăy gửi email cho admin (nguyen_tuyanh@yahoo.com).

Rất mong nhận được sự đóng góp và chia sẻ tài liệu từ các bạn!

Username:   Password:

Học kỳ II năm học 05 - 06

Regular Forum Kinh tế vi mô slide kinh tế vi mô Dec 24 2013, 07:51 AM, By linhpham3004
Topics: 7 Replies: 8
Regular Forum Logic học Giáo tŕnh logic học Nov 17 2012, 11:29 PM, By songda_90
Topics: 2 Replies: 2
Regular Forum Chủ nghĩa xă hội khoa học Hướng dẫn ôn thi môn CNXHKH Feb 16 2011, 03:27 PM, By thienngoc
Topics: 1 Replies: 5
Regular Forum Toán cao cấp 2 Toán cao cấp A2 QTKD Nov 13 2007, 08:34 PM, By lonelystar11188
Topics: 2 Replies: 0

tracking statistics