Welcome Guest [Log In] [Register]
Chào mừng bạn đến với diễn đàn của lớp Anh 2, ngành KDQT, khoa QTKD, K44, đại học Ngoại Thương.

1. Đăng kư tại đây.

2. Nếu bạn có yêu cầu ǵ về tài liệu (trắc nghiệm, tiểu luận, sách tiếng Việt, tiếng Anh) th́ cứ viết bài nhé, chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng (trong đó sách tiếng Anh th́ dễ kiếm hơn các loại tài liệu c̣n lại).

3. Nếu bạn muốn chia sẻ tài liệu, nhưng gặp khó khăn hoặc có ít thời gian để upload th́ hăy gửi email cho admin ([email protected]).

Rất mong nhận được sự đóng góp và chia sẻ tài liệu từ các bạn!

Username:   Password:
Add Reply
  • Pages:
  • 1
Đề thi marketing; có đáp án ở dưới cùng
Topic Started: Jun 8 2007, 03:15 PM (24,256 Views)
nguyen_tuyanh
Member Avatar
Nguyễn Tùy Anh
I.Đề I:

A.Chọn đáp án đúng nhất:

1.Các yếu tố nào sau đây không thuộc lĩnh vưc Marketing(Mkt)

a.Sản xuất

b.Giá cả

c.Địa điểm

d.Chiêu thị

2.Tính trên trung b́nh tỷ lệ chi phí cho mkt trên giá sản phẩm(sp)đến tay người tiêu dùng là bao nhiêu %

a.40%

b.50%

c.70%

3.Cần phải quyết định điều ǵ trước tiên

a.Các quyết định liên quan đến việc mua sắm

b.Các quyết định liên quan tơi thị trường

c.Các quyết định liên quan tới số phận sp

d.Các quyết định liên quan tới giá cả

4.Quảng cáo đại chúng xuất hiện trong ở giai đoan nào trong quá tŕnh phát triển kinh tế

a.Kt thời kỳ phát triển công nghiệp

b.Kt thời kỳ CNH

c.KT thời kỳ khan hiếm

d.Kt phồn vinh

5.Khái niệm mkt đ̣i hỏi ta phải xuất phát từ

a.Các tiềm năng của xn

b.Nhu cầu của người tiêu thụ

c.Các sp được sx ra

d.Các ư đồ của người chủ

e.Những hạn chế của phát triển thị trường

6.Yếu tố nào sau dây không thuộc lĩnh vực của Mkt

a.Dự toán nhu cầu

b.Tổ chức pp vật lư

c.Thỏa măn tập thể với những người bán hàng

d.Chiêu thị

e.Tổ chức viêc trao đổi

7.Quyết định gắn liền với pp là sp là

a.Giá

b.Sản phẩm

c.Địa điểm

d.Chiêu thị

e.Quảng cáo

8.Yếu tố nào không thuộc môi trường vĩ mô của của xn

a.Môi trường kinh tế chính trị

b.Kỹ thuật

c.Người tiêu thụ

d.Cạnh tranh

e.Môi trường tự nhiên

9.Yếu tố nào là một thông số không kiểm soát đứợc của người phụ trách mkt

a.Sản phẩm

b.Cạnh tranh

c.Địa điểm

d.Chiêu thị

e.Không là yếu tố nào ở trên

10.Người tiêu thụ sẽ chọn xn nào mà sp thích ứng với họ nhất .Lời lẽ trên là một biểu hiện của

a.Cạnh tranh chung

b.Cạnh tranh giữa các sp

c.Canh tranh giữa các hăng

d.Cạnh tranh với các sp cùng loại

e.Tất cả các giải pháp nêu trên

11.Lựa chọn giữa xe lửa ,xe buưt ,và xe hơi là biểu hiên của

a.Cạnh tranh chung

b.Cạnh tranh giữa các sp

c.Canh tranh giữa các hăng

d.Cạnh tranh với các sp cùng loại

e.không đáp án nào đúng

12.Loại thị trường nào đươc đặc trưng bởi số lượng lớn người mua và người bán và v́ tính đông bộ của sp

a.Canh tranh toàn phần

b.Không có độc quyền

c.Độc quyền

d.Cạnh tranh độc quyền

e.không có đáp án đúng

13.Mức dự kiến bán hàng là

a.Mức giới hạn bán hàng của mọi loại Cn lư tưởng

b.Nhu cầu thuần túy với loại sp nhất định

c.Giới hạn gần đúng của việc bán mà xn có thể thực hiện được trong một giai đoạn nhất định với một nỗ lực mkt lớn .Hy vọng bán hàng của xn với một nỗ lực mkt nhất định với các đk của môi trường.

d.Tất cả đáp án trên

14.Viêc queenbee (canada) bán năng lượng cho Newyork là một ví dụ của tt

a.Tiêu thụ

b.Sản xuất

c.Phân phối

đ.Quốc gia

e.Quốc tế

15.Hoạch định tt theo

a.Lứa tuổi

b.Thu nhập

c.Mức sống của gia đ́nh

d.Mức sống trung b́nh của gia đ́nh

e.Tất cả các đáp án trên

B .Chọn đáp án đúng hoặc sai:

1.Trong xn mkt chi có thể liên quan tới các hoạt động mậu dịch mà thôi

2.Ta cần phải xác định những nhu cầu của người tiêu thụ và dự tính tất cả các hoạt đọng sx

3.Tŕnh bày sp hợp lư cũng là một bộ phận của Mkt

4.Việc xác đinh thói quen mua sắm của người tiêu thụ sẽ ít quan trọng hơn so với việc xác định diểm bán cụ thể cho sp nào đó

5.Các sp và dịch vụ sẽ ít tốn kém hơn bỏ đi các chi phí khác

6.Khi tăng sx chi phí cố định sẽ được phân bổ cho một số lượng lớn hơn các đơn vị sp

7.Mkt là lĩnh vực mà số nhân viên không cần nhiều

8.Bán hàng cho một người tiêu thụ đă có sẵn những hàng cần thiết dễ hơn bán cho những người có nhu cầu că n bản

9.Mkt trước hết là phải xác định những thứ mà người tiêu thụ có nhu cầu

10.Nền kinh tế của Pháp là nền kinh tế phồn thịnh

11.Mkt tác dụng đáng kể nên mức độ tạo công ăn việc làm ,nên mức thu nhạp và mức sống mỗi người dân và mỗi quốc gia

12.Mkt xuất hiện cùng các hoạt động trao đổi

13.Thời kỳ phồn vinh ít đ̣i hỏi t́m kiếm đầu ra v́ mức cầu về hh và dịch vụ về căn bản là lớn hơn mức cung

14.Vai tṛ của Mkt là xđ chiến lược hoạt động của xí nghiệp(xn)

15.Trong xă hội hậu công nghiệp vai tṛ của Mkt luôn luôn là thích ứng sp với nhu cầu dư kiến trước của người tiêu thụ .Tuy nhiên mỗi xn sẽ phụ thuộc lẫn nhau và sẽ cùng tham gia vào một xh khong có cưỡng chế g̣ bó người tiêu thụ

16.Bốn thông số mkt là sản phẩm ,địa điểm ,quảng cáo ,sản xuất

17.Sản phẩm là một tổng thể các đăc trưng thực tế

18.Giá cả tốt là giá cả tạo ra nhiều lợi nhuận cho xn

19.Giá cả phải thích ứng với thị trường được hướng tới và vào loại sp cung ứng

20.Đa số các hàng hóa đều trực tiếp và tự động đi từ người sản xuất tới người tiêu dùng

21. Thông số địa diểm bao hàm cả việc pp vật lư qua các kênh pp

22.Sự phân bố thu nhập giữa tiền nhà ,tiền ăn uống và tiền dịch chuyển thể hiện mức cạnh tranh giữa các sp

23.Trong trường hợp cạnh tranh toàn phần ,giá cả được định đoạt bởi các thế lực thị trường

24.Các thay đổi trong môi trường tự nhiên có ảnh hưởng đến các dạng tiêu thụ của công chúng

25.Thị trường có thể có nghĩa là nơi ( hoặc vùng địa lư )diễn ra các cuộc giao dịch thương mại

26.Tiềm năng của một xn luôn luôn thấp hơn nhu cầu một thị trường

27.Khi hoạch định một tt rất hiếm khi mỗi khu vực đều có một quy mô giống nhau

28.Việc hoạch định một thị trường là không giới hạn

29.Việc nghiên cứu Mkt không nhất thiết phải hướng vào thỏa măn người tiêu dùng

30.Giai doạn đầu tiên của nghiên cứu Mkt là xác định các vấn đề

31.Phương pháp tính phần trăm doanh số căn cứ vào khối lượng bán hàng của xn hay với sự tham gia của xn

32.Thường người bán là một người trong hăng gần gũi nhất với tt,vơí sự cạnh tranh và với người tiêu thụ

33.Các nguồn dữ liệu thứ cấp sẽ tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho ngừoi ohụ trách mkt

34.Cần phải thường xuyên ứng dụng các dữ liệu thứ cấp cho nhu cầu của chung ta

35.Các dữ liệu sơ cấp thuờng ở dạng nguyên thủy trong tt

36.H́nh ảnh về sp là một trong các đặc tính của biểu tượng

37.Khi một khách hàng mua một sp chủ yếu là do sự hài ḷng

38.Khách hàng tiêu thụ h́nh ảnh trên nhăn khi mua hàng

39;Một tên nhăn có thể trở thành tên của cả một chủng loại sp

40.Ta nên sử dụng các nhăn gia đ́nh khi các sp không có chất lượng mẫu mực

C.Trả lời:

A:

1b 6-c 11-b

2-b 7-d 12-b

3-b 8-c 13-d

4-a 9-e 14-a

5-b 10-c 15-b

B:

Các đáp án sai:1,3,4,5,7,10,13,14,17,18,20,22,26,28,29,30,34,37,38,39,40
Edited by nguyen_tuyanh, Oct 28 2008, 02:15 PM.
Nguyen Tuy Anh
Posted Image
Part of the A.P.Moller - Maersk Group
11th Floor, VCCI Tower, 9 Dao Duy Anh street, Dong Da District., Hanoi
P: +84 4 38501480
F: +84 4 39363711
M: +84 915512808
Email: [email protected]
Yahoo ID: nguyen_tuyanh
Skype ID: nguyen_tuyanh
Web: www.damco.com
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
moon_cat
No Avatar
Phương Quỳnh Nga
đề ǵ mà dài thế này cơ chứ, đứa nào mang đc đề ra giỏi thía, cám ơn nha ^^
MADE IN VIETNAM
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
nguyenduong
No Avatar
Nguyễn Thị Thùy Dương 1
ac ac, tuy anh choi deu ghe! viet het cau hoi roi cau tra loi o cuoi cung, do cung kho. nhung du sao cung cam on vi da ngoi typing ! dien tuy anh...ha ha ha
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
monalisa
Member Avatar
Phạm Ngọc Lương
thanK TA :D :D
==> welcome to my facebook
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Blackcat XIII
No Avatar
Nguyễn Tùng Lâm
dcm TA kiem de` hay nho` :D, kho' qua' :((
I love summer ^^
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Blackcat XIII
No Avatar
Nguyễn Tùng Lâm
cai nay nghe benh qua' "Thỏa măn tập thể với những người bán hàng " :))
I love summer ^^
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
huongdoan
No Avatar
Đoàn Thu Hương
hichic.em cam on anh tuy anh a.viet cai signature the thi do tg nao dam ko reply.den chet. :D :P :o
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Pizza :)
No Avatar
Hoàng Thị Ngọc Quỳnh
Thang Tuy Anh deu vai~, cho cai' chư ky' lam dưa nao` cung so mi`nh la dog nen phai gia vo` comment lai ti' :D, thuc ra trong long` dang chui boi Tuy Anh
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
chilli
No Avatar
Lê Thanh Phượng
acac, đề ǵ mà khó khiếp, thế này th́ thi cử ra làm sao. Mà sao đề ǵ mà lạ hoắc thế, toàn hỏi những câu siêu ngu, củ chuối chấm muối. mự nó!
Thanks TA!:P
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
lazy_lady
No Avatar
Vũ Ngọc Dung
Bọn lớp ḿnh chỉ được cái lịch sự.
Thằng hâm TA. Hâm vcl :lol:
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
lehungcuong
No Avatar
Lê Hùng Cường
admin : ))
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
Littleangel
No Avatar
Lê Thị Linh
:P đề j ḱ cục vậy? ở đâu ra thế? khó hiểu quá
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
lightqueen
Member Avatar
Hoàng Thị Hồng
tat ca thanh vien a2 fai vo tay khen Tuy Anh doc di.hehe.tuy nhien bo de nay tui thay chuoi lam nhiu cau hoi nhu ngan ngo ay.nhung thui co la tot rui tham khao wa cho bit chu nhi
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
monalisa
Member Avatar
Phạm Ngọc Lương
de` nhu C i', toan` hoi cai' j j co dc hoc dau :((
Ma cau tra loi` cu thenao` ay
==> welcome to my facebook
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
pepper
Member Avatar
Vũ Quỳnh Giao
de kho the nay thi khoi di thi luon:( cha dung voi nhung gi hoc ca:( <_<
Tôi lói đồng bào nghe rơ ko?:plz:
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
1 user reading this topic (1 Guest and 0 Anonymous)
Go to Next Page
« Previous Topic · Marketing · Next Topic »
Add Reply
  • Pages:
  • 1

tracking statistics