Welcome Guest [Log In] [Register]
Chào mừng bạn đến với diễn đàn của lớp Anh 2, ngành KDQT, khoa QTKD, K44, đại học Ngoại Thương.

1. Đăng kư tại đây.

2. Nếu bạn có yêu cầu ǵ về tài liệu (trắc nghiệm, tiểu luận, sách tiếng Việt, tiếng Anh) th́ cứ viết bài nhé, chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng (trong đó sách tiếng Anh th́ dễ kiếm hơn các loại tài liệu c̣n lại).

3. Nếu bạn muốn chia sẻ tài liệu, nhưng gặp khó khăn hoặc có ít thời gian để upload th́ hăy gửi email cho admin ([email protected]).

Rất mong nhận được sự đóng góp và chia sẻ tài liệu từ các bạn!

Username:   Password:
Add Reply
hướng dẫn làm tiểu luận cá nhân
Topic Started: Jan 20 2008, 12:14 AM (4,777 Views)
lonelystar11188
Member Avatar
iKen Dang

HƯỚNG DẪN VIẾT TIỂU LUẬN CÁ NHÂN

1. Thời gian làm tiểu luận: 12 tuần, tính từ đầu học kỳ

2. Chọn 1 trong các chủ đề được gợi ư sau, nếu tự chọn đề tài khác phải được giáo viên và Trưởng Bộ môn đồng ư.

3. Số trang tiểu luận: từ 10-15 trang A4 không kể b́a, mục lục và TLTK

4. H́nh thức: B́a + Mục lục + Nội dung + Danh mục tài liệu tham khảo

5. Chủ đề:
- Luật điều chỉnh TMĐT của Việt Nam hoặc các nước
- Thực trạng sử dụng chữ kư điện tử tại Việt Nam hoặc các nước
- Thực trạng sử dụng hợp đồng điện tử tại Việt Nam hoặc các nước
- Thực trạng hoạt động chứng thực điện tử tại Việt Nam hoặc các nước
- Thực trạng hoạt động đấu giá điện tử
- Thực trạng hoạt động thanh toán trong thương mại điện tử
- Thực trạng hoạt động thực hiện đơn hàng cho các giao dịch điện tử
- Các mô h́nh thương mại điện tử thành công và bài học kinh nghiệm
- CRM và thực trạng ứng dụng trong các doanh nghiệp VN hoặc trên thế giới
- SCM và thực trạng ứng dụng trong các doanh nghiệp VN hoặc trên thế giới
- ERP và thực trạng ứng dụng trong các doanh nghiệp VN hoặc trên thế giới

Lưu ư: Tiểu luận cá nhân là BẮT BUỘC, chủ đề cần được sự đồng ư của giảng viên được Trưởng bộ môn đồng ư. Điểm tiểu luận là một bộ phận của điểm chuyên cần bên cạnh điểm các bài trắc nghiệm nhỏ (Quizz) và theo dơi của giáo viên trong quá tŕnh sinh viên tham dự lớp học.
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
1 user reading this topic (1 Guest and 0 Anonymous)
« Previous Topic · Thương mại điện tử · Next Topic »
Add Reply

tracking statistics