Welcome Guest [Log In] [Register]
Chào mừng bạn đến với diễn đàn của lớp Anh 2, ngành KDQT, khoa QTKD, K44, đại học Ngoại Thương.

1. Đăng kư tại đây.

2. Nếu bạn có yêu cầu ǵ về tài liệu (trắc nghiệm, tiểu luận, sách tiếng Việt, tiếng Anh) th́ cứ viết bài nhé, chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng (trong đó sách tiếng Anh th́ dễ kiếm hơn các loại tài liệu c̣n lại).

3. Nếu bạn muốn chia sẻ tài liệu, nhưng gặp khó khăn hoặc có ít thời gian để upload th́ hăy gửi email cho admin ([email protected]).

Rất mong nhận được sự đóng góp và chia sẻ tài liệu từ các bạn!

Username:   Password:
Add Reply
đề tài khóa luận tốt nghiệp khoa QTKD; ^^
Topic Started: Dec 13 2008, 02:07 AM (8,159 Views)
lonelystar11188
Member Avatar
iKen Dang

file nén rar gồm có:

- Ds sinh viên dự kiến được viết khóa luận tốt nghiệp K44 QTKD
- Ds đề tài khóa luận tốt nghiệp khoa QTKD (công bố cho đến ngày 12-12-2008)
- Đơn đăng kư viết khóa luận tốt nghiệp K44 QTKD
- Ds giáo viên hướng dẫn viết khóa luận tốt nghiệp K44 QTKD


:down: DOWNLOAD

Chú ư:

- hạn cuối là thứ 2 ngày 15-12-2008, tất cả những ai được viết khóa luận tốt nghiệp đến trg nộp 2 bản đơn đăng kư theo mẫu

- ĐƠN ĐĂNG KƯ PHẢI ĐÁNH MÁY TOÀN BỘ (lấy form mẫu về rồi đánh máy và in đem nộp). Hôm thứ 2 sẽ thu theo lớp rồi đem nộp một lần.

Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
lightqueen
Member Avatar
Hoàng Thị Hồng
thứ 2 lớp ḿnh nộp cho ai thế nhỉ?
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
huongdoan
No Avatar
Đoàn Thu Hương
thứ 2 nộp cho ai, chỗ nào, mấy h thế mọi người? ḿnh có được chọn thầy cô ngoài khoa ḿnh ko?
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
lonelystar11188
Member Avatar
iKen Dang

đề tài của các thầy cô toàn về chuyên môn của thầy cô, chẳng lẽ chọn đề tài của người này lại chọn ng khác hướng dẫn à, như thế có đc ko nhỉ? chắc toàn chọn giáo viên nào ngon ngon, trừ ông Hải (thống kê) và bà Lan (quản trị học) ra nhỉ :D

t2 đến nộp cho lớp trưởng để nộp cùng 1 lúc, h́nh như hạn cuối là trước 16h hay sao ấy, hôm trc ko nghe rơ lắm? mọi người đến th́ gọi cho Dung 0915956957, hay Tùy Anh 0915512808 hoặc Kiên 0943494878 (thứ 2 nào t chẳng ở trường :D)
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
lightqueen
Member Avatar
Hoàng Thị Hồng
t2 đến nộp ở nhà tớ nhé! Dung nhắn thế! thứ 2 nộp hết ở nhà tớ rùi Dung đến mang của cả lớp lên trường nộp.Mọi người nhớ nộp đúng hạn nhé
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
lonelystar11188
Member Avatar
iKen Dang

Bổ sung danh sách đề tài của MBA Ngô Quư Nhâm

"Thay gui cho cac em goi y de tai khoa luan.
Khi dang ky ten de tai, cac em can can nhac ky chu de dua tren dinh huong nghe nghiep (se lam tang co hoi xin dung viec ma cac em thich), kha nang tiep can thong tin de viet khoa luan, va diem manh cua cac em.
Ve phuong phap nghien cuu, neu la viet ve quan tri noi chung thi cac em chi nen chon 1 doanh nghiep hoac mot nhom khoang 3 doan nghiep va tap trung thu thap thong tin, phan tich va viet. Cach chon 3 doanh nghiep de nghien cuu se tranh viec trung lap voi cac de tai day va cac em se co co hoi duoc diem cao.
Chuc cac em thanh cong.
"

* Lĩnh vực quản trị nhân sự:

1. Quản trị nhân sự trong các doanh nghiệp Việt Nam
2. Hệ thống đăi ngộ (lương, thưởng) dựa trên thành tích ở Việt Nam: thực trạng và giải pháp. (sinh viên có thể chọn nghiên cứu 1 doanh nghiệp, một nhóm DN, hoặc một ngành kinh doanh).
3. Xây dựng hệ thống đánh giá nhân sự trong các doanh nghiệp Việt Nam: thực trạng và giải pháp. (sinh viên có thể chọn nghiên cứu 1 doanh nghiệp, một nhóm DN, hoặc một ngành kinh doanh).
4. Hệ thống và quy tŕnh tuyển dụng trong các doanh nghiệp Việt Nam: thực trạng ở và giải pháp phát triển. (sinh viên có thể chọn nghiên cứu 1 doanh nghiệp, một nhóm doanh nghiệp, hoặc một ngành kinh doanh).
5. Vấn đề tạo động lực làm việc trong các doanh nghiệp Việt Nam: thực trạng và giải pháp. (sinh viên có thể chọn nghiên cứu 1 doanh nghiệp, một nhóm doanh nghiệp, hoặc một ngành kinh doanh).
6. Vai tṛ của chiến lược nguồn nhân lực đối với việc tạo dựng và phát triển lợi thế cạnh tranh trong các doanh nghiệp Việt Nam. (sinh viên có thể chọn nghiên cứu 1 doanh nghiệp, một nhóm doanh nghiệp, hoặc một ngành kinh doanh).
7. Đào tạo và phát triển kỹ năng làm việc nhóm ở Việt Nam: thực trạng và giải pháp(sinh viên có thể chọn nghiên cứu 1 doanh nghiệp, một nhóm DN, hoặc một ngành kinh doanh).

* Lĩnh vực quản trị khác:

8. Sự phát triển của mô h́nh tập đoàn ở Việt Nam: thực trạng và hướng phát triển
9. Phát triển kỹ năng quản trị trong các doanh nghiệp Việt Nam: thực trạng và giải pháp (sinh viên có thể chọn nghiên cứu 1 doanh nghiệp, một nhóm doanh nghiệp, hoặc một ngành kinh doanh).
10. Văn hóa doanh nghiệp và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam. (sinh viên có thể chọn nghiên cứu 1 doanh nghiệp, một nhóm DN, hoặc một ngành kinh doanh).
11. Tái cấu trúc doanh nghiệp và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế : thực trạng và giải pháp. (sinh viên có thể chọn nghiên cứu 1 doanh nghiệp, một nhóm doanh nghiệp, hoặc một ngành kinh doanh).
12. Chiến lược và mô h́nh kinh doanh của các doanh nghiệp dịch vụ phần mềm Việt Nam. (sinh viên có thể chọn nghiên cứu 1 doanh nghiệp, một nhóm doanh nghiệp, hoặc một ngành kinh doanh).
13. Chiến lược và mô h́nh kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất phần mềm Việt Nam. (sinh viên có thể chọn nghiên cứu 1 doanh nghiệp, một nhóm doanh nghiệp, hoặc một ngành kinh doanh).
14. Nhân tố thành công trong xuất khẩu phần mềm (Software Export Success Factors): Thực tế ở Việt Nam
15. Liên kết quốc tế và phát triển năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam(sinh viên có thể chọn nghiên cứu 1 doanh nghiệp, một nhóm doanh nghiệp, hoặc một ngành kinh doanh).

Lưu ư: Tất cả các đề tài trên có thể nghiên cứu dựa trên thực tế của một doanh nghiệp, một nhóm doanh nghiệp hoặc một ngành kinh doanh.

Giáo viên hướng dẫn: Th.S Ngô Quư Nhâm
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
lonelystar11188
Member Avatar
iKen Dang

Bổ sung danh sách đề tài của TSKH. Nguyễn Văn Minh

1. Các vấn đề liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp sản xuất Việt Nam trong bối cảnh khó khăn kinh tế như: tái cơ cấu, tiết kiệm chi phí, tối ưu hóa nguồn lực (trên ví dụ cụ thể).
2. Các giải pháp đảm bảo chất lượng sản phẩm của ngành hay doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh khó khăn kinh tế và thắt chặt chi tiêu.
3. Các vấn đề liên quan đến chuỗi giá trị toàn cầu (GVC): xác định chuỗi giá trị toàn cầu của một ngành hàng; xác định năng lực tham gia chuỗi giá trị của ngành hoặc doanh nghiệp; đề xuất phương thức tham gia vào GVC (cho ngành hoặc doanh nghiệp).
4. Nghiên cứu về nhóm lợi ích và ảnh hưởng của nó tới hoạt động sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp.
5. Thiết lập kế hoạch xây dựng văn hóa doanh nghiệp cho một doanh nghiệp cụ thể.
6. Giải pháp t́m kiếm cơ hội phát triển kinh doanh trong khủng hoảng kinh tế.
7. Các giải pháp, mô h́nh phát triển kinh tế nông thôn trong bối cảnh toàn cầu hóa (tập trung vào kinh tế hộ gia đ́nh và mô h́nh hợp tác xă).
8. Nghiên cứu về khả năng liên kết để hội nhập và phát triển của các doanh nghiệp Việt Nam (liên kết các DN trong ngành, liên kết DN trong vùng).
9. Các giải pháp đảm bảo nguồn nhân lực và tạo động lực lao động trong điều kiện khó khăn kinh tế.
10. Phương pháp kiểm định và đánh giá chất lượng sản phẩm của ngành hoặc của một doanh nghiệp cụ thể.
11. Nghiên cứu về mô h́nh phát triển của các nền kinh tế mới nổi – nhóm BRICs (Brazil, Russia, India và China) và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam (có thể làm theo từng nước).
12. Năng suất lao động – kinh nghiệm quốc tế và giải pháp tại Việt Nam.
13. Nghiên cứu mối quan hệ giữa văn hóa và phát triển kinh tế ở các nước đang phát triển (Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore).
14. Vấn đề an ninh quốc gia trong môi trường toàn cầu hóa.
15. Nghiên cứu về khả năng h́nh thành và dịch chuyển các trung tâm kinh tế thế giới giai đoạn hậu khủng hoảng tài chính từ 2010-2020.
16. Khủng hoảng tài chính toàn cầu: nguyên nhân, hậu quả và bài học kinh nghiệm.
17. Đánh giá ảnh hưởng văn hóa nước ngoài (một nước cụ thể) đến phong cách tiêu dùng của người Việt Nam.
18. Va chạm giữa các nền văn hóa (văn minh) – các vấn đề đặt ra trong quá tŕnh hội nhập kinh tế quốc tế.
19. Nghiên cứu về những rủi ro của thị trường giáo dục Việt Nam trong tiến tŕnh hội nhập quốc tế.

(Trên đây chỉ là các chủ đề gợi ư, SV có thể gặp GVHD để xác định chính xác tên đề tài)
Posted Image
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
1 user reading this topic (1 Guest and 0 Anonymous)
DealsFor.me - The best sales, coupons, and discounts for you
« Previous Topic · Thông báo từ nhà trường · Next Topic »
Add Reply

tracking statistics