Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to ¤°* A2 *¤°. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Username:   Password:
Add Reply
Đề thi triết giữa và cuối kỳ của thầy Khái; dành cho học viên cao học
Topic Started: Sep 26 2011, 10:58 PM (4,793 Views)
nguyen_tuyanh
Member Avatar
Nguyễn Tùy Anh
Đề thi giữa kỳ từ khóa 1 --> 8 cao học hiện chỉ xoay quanh mấy câu hỏi dưới đây, thấy Khái chỉ hoán đổi vị trí cho nhau thôi.

1. Qua một số triết gia tiêu biểu của lịch sử triết học trước Mác. Hăy chứng minh nhận thức về vật chất của nhân loại ngày càng tiến đến chân lư. (Đề thi giữa kỳ của QTKD 8A)

2. Chứng minh rằng lịch sử triết học cũng là sự thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập. (Đề thi giữa kỳ của QTKD 8A)

3. Một trong những quan điểm cơ bản chỉ đạo quá tŕnh đổi mới ở nước ta là: Đổi mới toàn diện và đồng bộ. Hăy phân tích cơ sở triết học và cơ sở thực tiễn của quan điểm trên.

4. Hăy phân tích luận điểm: "Bản chất linh hồn sống của phép biện chứng duy vật là phân tích cụ thể mỗi t́nh h́nh cụ thể", cho ví dụ minh họa? Ư nghĩa của luận điểm trên khi áp dụng vào quá tŕnh đổi mới ở nước ta như thế nào? (Đề thi cuối kỳ của QTKD 8A)

5. Cơ sở lư luận và thực tiễn của sự tồn tại nền kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta.
Nguyen Tuy Anh
Posted Image
Part of the A.P.Moller - Maersk Group
11th Floor, VCCI Tower, 9 Dao Duy Anh street, Dong Da District., Hanoi
P: +84 4 38501480
F: +84 4 39363711
M: +84 915512808
Email: [email protected]
Yahoo ID: nguyen_tuyanh
Skype ID: nguyen_tuyanh
Web: www.damco.com
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
md1142
No Avatar

thanks
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
1 user reading this topic (1 Guest and 0 Anonymous)
« Previous Topic · Triết học · Next Topic »
Add Reply

tracking statistics